ΑΡΑΧΝΗ NEWS - ΤΟ BLOG ΣΑΣ

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΙΠΑΤΕ; - Δείτε την δυναμική των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κλάψτε με τα χάλια μας!

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στο προηγούµενο φύλλο µας, στην ίδια στήλη, αναφερθήκαµε συνοπτικά στην ιστορική διαδροµή των αγροτικών συνεταιρισµών της χώρας, σηµειώνοντας ότι αυτοί αντιµετώπιζαν, εδώ και αρκετά χρόνια, σωρευµένα προβλήµατα και αγκυλώσεις, που υποδήλωναν σοβαρή οικονοµική κρίση, έχοντας χάσει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά αγροτικών-διατροφικών προϊόντων. 

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική µελέτη (Support for Farmers’ Cooperatives, November 2012), το συνολικό µερίδιο αγοράς των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών στους πλέον βασικούς κλάδους του αγροτικού τοµέα είναι µικρότερο του 20%, υπολειπόµενο αισθητά εκείνου άλλων κρατών-µελών της ΕΕ, όπως οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης (Φινλανδία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερµανία κ.ά.), αλλά και άλλες χώρες, µε ανταγωνιστικά προς τη χώρα µας προϊόντα (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία).

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί  στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Από τον Πίνακα 1 γίνεται σαφές ότι: Το µερίδιο αγοράς των συνεταιρισµών είναι πάνω από 50% για µερικά βόρεια και κεντρικά κράτη-µέλη της ΕΕ (Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Γαλλία και Ιρλανδία).
 Σε αντίθεση µε αυτό, το µερίδιο αγοράς για τους συνεταιρισµούς που λειτουργούν στις µεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποικίλλει µεταξύ 25% και 50% (Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία).
Κύριοι στόχοι των αγροτικών συνεταιρισµών
 Η συγκέντρωση προµηθειών προκειµένου να επιτευχθούν:
• 
Οικονοµίες κλίµακας (χαµηλότερο κόστος)
• Πρόσβαση σε αγορές
• 
Υψηλότερη βεβαιότητα στις πληρωµές
 Η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα προµήθειας τροφίµων µέσω:
Της αποφυγής των καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών από τους κυρίαρχους εταίρους της αλυσίδας προµηθειών (κυρίως λιανοπωλητές)

Ο ρόλος των συνεταιρισµών στον τοµέα των γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ

Σε µια αγορά αυξανόµενης ενοποίησης και συγκέντρωσης των παγκόσµιων λιανοπωλητών και επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκοί γεωργικοί συνεταιρισµοί έχουν αδύναµη αντισταθµιστική εξουσία.
Η µεγέθυνση και η ανάπτυξη σε πιο αποτελεσµατικές, πιο αποδοτικές και, τελικά, πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις είναι, συνεπώς, απαραίτητη για αυτούς.
 
Οι συνεταιρισµοί:
 Συγκεντρώνουν την παραγωγή και προσφέρουν αγροτικά προϊόντα προς την αγορά, επεξεργάζονται τα τρόφιµα και παρέχουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας προς τους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων.

 Συγκεντρώνουν τη ζήτηση για υπηρεσίες και προϊόντα αγροτικής παραγωγής και επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας που επιτρέπουν χαµηλότερο κόστος.
 Κατανοούν την ανάγκη για περαιτέρω συγκέντρωση, προκειµένου να αυξήσουν τα µεγέθη τους.

 Πραγµατοποιούν διαρκώς επενδύσεις και επιδιώκουν την ενσωµάτωση της καινοτοµίας στα αγροτικά προϊόντα για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας και του εισοδήµατος των γεωργών-µελών τους.
 Συµµετέχουν ενεργά στη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εµπορικές σχέσεις B2B

Οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισµοί αναπτύσσονται

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί της ΕΕ έχουν µία ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων, που βρίσκεται, από κάθε άποψη, σε πολύ µεγάλη απόσταση από την εικόνα των ελληνικών συνεταιρισµών, τόσο ως προς το εύρος των δραστηριοτήτων, όσο και κυρίως ως προς τον κύκλο εργασιών τους.

Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ευρωπαϊκών αγροτικών συνεταιρισµών ανέρχεται σήµερα στα 347 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθµός των συνεταιρισµών είναι 22.000 περίπου. Επιπλέον, οι 100 σηµαντικότεροι ευρωπαϊκοί συνεταιρισµοί παρουσιάζουν τάσεις µεγέθυνσης, δεδοµένου ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε από 187 δισ. ευρώ το 2011 σε 225 δισ. ευρώ το 2013. Πρόκειται για µια αύξηση της τάξεως του 20% περίπου, στο διάστηµα της τριετίας 2011-2013.
Η απόσταση, συνεπώς, που χωρίζει το επίπεδο και το εύρος οικονοµικής δραστηριότητας των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών από εκείνους άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύ µεγάλη. Το στοιχείο αυτό επαληθεύεται και από τη σύγκριση των 20 µεγαλύτερων συνεταιρισµών της χώρας µε εκείνους της Ιταλίας και της Ισπανίας, δύο χώρες µε ανταγωνιστικά προς την Ελλάδα προϊόντα.

Πραγµατικά, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 20 µεγαλύτερων αγροτικών συνεταιρισµών της Ισπανίας, που ανερχόταν, το 2013, στο ύψος των 5,4 δισ. ευρώ, είναι δέκα φορές µεγαλύτερος του αντίστοιχου ελληνικού. Η διαφορά µεγεθύνεται στην περίπτωση της Ιταλίας, όπου είναι 22 φορές µεγαλύτερος, µια και εκεί υπερβαίνει το ύψος των 11,8 δισ. ευρώ (Πίνακας 2).

Το συµπέρασµα από τη σύντοµη αυτή παρουσίαση είναι σαφές: Αν η Ελλάδα θέλει να ξεπεράσει τη σηµερινή κατάσταση, και η αγροτική της οικονοµία να γίνει πολλαπλά ελκυστική και προσοδοφόρα, οφείλει να αγκαλιάσει και να υλοποιήσει τη συνεταιριστική ιδέα. Κάθε άλλος δρόµος δεν εκφράζει παρά το κόλληµα στη µιζέρια της Ψωροκώσταινας, από την οποία υποτίθεται ότι έχουµε απαλλαγεί.
Οι συνεταιριστικές αρχές
  • Εθελοντική́ και ελεύθερη συµµετοχή́
  • Δηµοκρατική́ διοίκηση εκ µέρους των µελών
  • Οικονοµική́ συµµετοχή́ των µελών
  • Αυτονοµία και ανεξαρτησία
  • Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση
  • Συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών
  • Ενδιαφέρον για την κοινότητα
ΠΗΓΗ

Η ελληνική παραλία άσπρη σαν το γάλα, να την πιεις στο ποτήρι!


 Facebook /@Koufonhsiakeros
Στην πιο κοσµοπολίτικη γωνιά των Μικρών Κυκλάδων, ανάμεσα στη Νάξο και την Αμοργό, βρίσκονται τα Κουφονήσια (Ανω και Κάτω Κουφονήσι), εκεί όπου τα καλοκαιρινά όνειρα γίνονται πραγματικότητα και βυθίζονται στο ωραιότερο και πιο φωτεινό τιρκουάζ του Αιγαίου.
Δύο εξωτικοί προορισμοί, που τους χωρίζει ένας δίαυλος 200 μ. και πήραν το όνομα τους από τις σπηλιές τους («κούφιο νησί»).

Δύο διαμάντια της Ελλάδας με ελάχιστους κατοίκους, που όμως έχουν αγαπηθεί από εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες για τη γαλήνια ατμόσφαιρα τους, την ξεγνοιασιά, τη μαγευτική τους θέα, τα διάφανα γαλαζοπράσινα νερά.

 shutterstock

Που ξεχωρίζουν για τη μυζηθρόπιτα και το κατιέρι (παραδοσιακό ξεροτήγανο με μέλι και καρύδια), τις λάντζες που προσφέρουν απολαυστικές βαρκάδες, τους μύλους και τις εκκλησίες του Αγ.Γεώργιου, του Αγ.Νικόλα, του Προφήτη Ηλία και της Παναγίας που είναι χτισμένη επάνω σε αρχαία ερείπια.
Για τις ρομαντικές βόλτες κάτω από τα αστέρια, τις βραδιές με πανσέληνο, αλλά και τη θέα της επιβλητικής, ακατοίκητης Κέρου.

 Facebook /@Koufonhsiakeros
 
Οπωσδήποτε για τις φίνες αμμουδιές που ξεδιπλώνουν την απαράμιλλη ομορφιά τους ( Αμμος, Πορί, Ιταλίδα, Φοίνικας, Φανός, Δέτης, Πεζούλια) αλλά και για το λιλιπούτειο παράδεισο, που βρίσκεται ανάμεσα στους όρμους του Ξυλομπάτη και του Πορί στο Ανω Κουφονήσι.

Facebook /@Koufonhsiakeros

Ενα από τα πολύ καλά κρυμμένα μυστικά του, μια παραλία που έχει αφεθεί στην αγκαλιά μιας σπηλιάς και σας προσκαλεί για ξεχωριστές βουτιές στα νερά της, που αλλάζουν χρώμα!
Ο λόγος για το Γάλα, ένα αξιοθαύμαστο γεωφυσικό φαινόμενο του Αιγαίου, όπου η θάλασσα περνάει κάτω από το βράχο δημιουργώντας μια μικρή αμμουδιά από μικρά και μεγάλα βότσαλα. Τα νερά της αποκτούν μια γαλακτώδη τιρκουάζ απόχρωση χάρη στον αφρό των κυμάτων αλλά και στο άσπρο χρώμα του ασβεστίου που αφήνει το χαλίκι για αυτό και την ονόμασαν «Γάλα».
Ωστόσο, η συγκεκριμένη παραλία είναι γνωστή και ως «Τρυπητή» (όνομα που της έδωσαν παλαιότερα οι ντόπιοι) αλλά και ως μικρή φυσική «πισίνα».
Για να φτάσετε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι στην κοντινή παραλία Πορί και μια βουτιά στην απαράμιλλης ομορφιάς παραλία θα σας ανταμείψει. 

 Facebook /@Koufonhsiakeros

Θυμηθείτε απλά, ότι αν ο καιρός και η θάλασσα το επιτρέπουν αξίζει να κάνετε ένα μακροβούτι για να περάσετε κάτω από τα μεγάλα βράχια και να βγείτε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά και να κάνετε μια εξερεύνηση στις σπηλιές του Ξυλομπάτη και τη σπηλιά «Το Μάτι του Διαβόλου».

ΠΉΓΗ 


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΚ! - 22χρονη καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στη λαϊκή αγορά του Άργους

  Αποτέλεσμα εικόνας για βιασμος λαικη
Το βιασμό της στη λαϊκή του Άργους καταγγέλλει 22χρονη κάτοικος της πόλης.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 22χρονη κοπέλα κατήγγειλε στις αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου, ότι έπεσε θύμα βιασμού από άνδρα Ρομά κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς .
Η 20χρονη κατήγγειλε ότι οδηγήθηκε από άνδρα Ρομά από την λαϊκή σε απέναντι καφενείο με το πρόσχημα ενός έκτακτου γεγονότος και εκεί αφού οδηγήθηκε βιαίως στο πατάρι βιάστηκε από τον άνδρα .
Το Τμήμα Ασφαλείας Άργους πραγματοποιεί τις υπόλοιπες τυπικές διαδικασίες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το Νοσοκομείο Άργους για να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να οδηγηθεί ο φερόμενος ως δράστης στον εισαγγελέα.
Πηγή: argonafplia.grΔευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΜΟΝΟ ΘΛΙΨΗ - Αστεγος κοιμάται σε τάφο στο νεκροταφείο της Κορίνθου (video)

http://i.huffpost.com/gen/5272670/images/n-ASD-large570.jpg 
Εικόνες που σοκάρουν από τη ζωή ενός αστέγου, ο οποίος ζει και κοιμάται στο νεκροταφείο της κωμόπολης Βέλο της Κορίνθου, κατέγραψε η κάμερα του Korinthostv.gr.
Ο άστεγος άντρας Γ. Μπ., στα 56 του χρόνια, αναγκάζεται να κοιμάται σε κενοτάφιο του νεκροταφείου του χωριού.

Ο ίδιος, με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο δείχνει στον δημοσιογράφο πώς κοιμάται στο κενοτάφιο.

Παράλληλα, εξηγεί τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ τονίζει ότι θέλει να επιστρέψει στην Κύπρο να εργαστεί, αλλά δεν έχει τα χρήματα για το ταξίδι. 

  Ο 56χρονος υπολογίζεται ότι ζει στο νεκροταφείο εδώ περίπου και ένα μήνα. 

ΠΗΓΗ 

ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ! - Αυτό είναι το πιο ακριβό σπίτι της Ελλάδας, που πωλείται για 20.000.000 € – Δείτε 32 φωτογραφίες (video)

http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/spiti3_19.jpg 
Περιτριγυρισμένο από πευκόδασος έκτασης 5 στρεμμάτων, το ακριβότερο σπίτι της Ελλάδος βρίσκεται στο Κουνούπι, μία περιοχή του νομού Αργολίδος και πωλείται έναντι 20.000.000€. Προσφέρει ιδιωτική πρόσβαση στην θάλασσα μέσω τριών ιδιωτικών παραλιών που διαθέτει, χάρη στις οποίες μπορείς να απολαμβάνεις για ώρες την αέναη θέα του Σαρωνικού. Το συγκεκριμένο σπίτι διαθέτει επίσης 7 υπαίθρια καθιστικά χάρη στα οποία θα αγναντεύεις για ώρες, τα πιο εξαίσια και ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα.


Το ακίνητο βγήκε προς πώληση μέσω του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s Realty πριν από λίγες ώρες. Σύμφωνα με τους sothebysrealty, το ακίνητο αυτό είναι χτισμένο με την υψηλότερη ποιότητα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 568 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκπληκτικών χώρων με δύο υπαίθριες ενσωματωμένες κουζίνες και ένα μεγάλο κιόσκι δίπλα στην ακτή καθώς και δύο πλήρως επιπλωμένες σουίτες. Το ακίνητο βρίσκεται σε έκταση 18.000 τετραγωνικών μέτρων πλούσια διαμορφωμένων, απόλυτα ιδιωτικών, περιφραγμένων χώρων, αυτή είναι η πιο εκπληκτική ιδιοκτησία σε όλη την περιοχή του Πόρτο Χέλι. Εμπνευσμένο από το σχεδιασμό μιας γαλλικής εξοχικής κατοικίας, το εξωτερικό του σπιτιού δημιουργήθηκε από τεχνίτες που τοποθέτησαν προσεκτικά κάθε πέτρα με το χέρι, μία τη φορά.


Οι εσωτερικοί χώροι των πολυτελών σουιτών είναι πλήρως επιπλωμένοι με βαθιά πλούσια παραδοσιακά έπιπλα και όμορφες αντίκες. Το μεγάλο κεντρικό δωμάτιο διαθέτει μεγάλη είσοδο με μεγάλα παράθυρα και θέα στα καταγάλανα νερά και τον μαγευτικό ουρανό. Μεγάλα ψηλά ταβάνια, με υπέροχη κατασκευή και μεγάλο πέτρινο τζάκι, κουζίνα με εντυπωσιακά έπιπλα γραφείου, συσκευές κορυφαίας ποιότητας, είναι μερικές από τις πλουσιοπάροχες ανέσεις που διαθέτει το συγκεκριμένο αρχοντικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέα του Σαρωνικού συμπεριλαμβάνει τα κοσμοπολίτικα νησιά Ύδρα και Σπέτσες. Επιπλέον, απο ένα τέτοιο ανάκτορο δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικός εξοπλισμός στο υπόγειο έτσι ώστε να διευκολύνει το σπίτι όλο το χρόνο.


Σύμφωνα με την αγγελία των Sotheby’s Realty, όποιος αγοράσει αυτό το ακίνητο θα μπορεί να κάνει μια βουτιά σε μία εκ των τριών ιδιωτικών απομονωμένων παραλιών που διαθέτει το κτήμα και μετά ένα διάλειμμα για να απολαύσει ένα κρύο ποτό ή ένα πούρο στο ήσυχο και ιδιωτικό κατάστρωμα “χαζεύοντας” το ηλιοβασίλεμα.

Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of
Property Of

ΠΗΓΗ


ΑΠΑΤΗ - Αφαντος ο «Δον Ζουάν» της Σύρου που άρπαξε 150.000 ευρώ από πλούσιες κυρίες

http://www4.pictures.zimbio.com/mp/vexUXbUfsg9l.jpg
Τον «Δον Ζουάν» της Σύρου, που υπεξαίρεσε πάνω από 150.000 ευρώ από ευκατάστατες κυρίες του νησιού, αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές.

Οπως αναφέρει το Εθνος και ο δημοσιογράφος Λευτέρης Μπιντέλας, ο επαγγελματίας απατεώνας κατάφερε να κάνει άνω-κάτω την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, όταν έγιναν γνωστά τα καμώματά του. Ο ερωτύλος με το μειλίχιο χαμόγελο είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με ευκατάστατες γυναίκες, από τις οποίες κατάφερε να αποσπάσει σημαντικά χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές Αρχές εξέδωσαν εις βάρος του ένταλμα σύλληψης για εξαπάτηση, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου χρηματικού ποσού που υπεξαιρέθηκε με δόλιο τρόπο.

Μετά τις καταγγελίες των θυμάτων, οι οποίες άργησαν να έρθουν, γιατί όλες οι γυναίκες ντρέπονταν τον στιγματισμό, αποκαλύφθηκε ότι ο «Δον Ζουάν» είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν. Οι αστυνομικοί στους οποίους ανατέθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης ανακάλυψαν ότι ο 42χρονος δράστης μπαινόβγαινε συστηματικά στις φυλακές, έχοντας απασχολήσει τις Αρχές για απάτες, ληστείες και άλλα αδικήματα.

Ο «Δον Ζουάν» της Σύρου εμφανίστηκε στο νησί το 2015, σύμφωνα με το Εθνος. Σε ορισμένους έλεγε ότι εργαζόταν σε μεγάλη αμερικανική εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι «golden boy». Σε άλλους ισχυριζόταν ότι ήταν μεγαλοστέλεχος της Αθήνας, με υψηλές διασυνδέσεις σε επιχειρηματικούς, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς κύκλους των Αθηνών, που όμως αποτραβήχτηκε απ' αυτήν τη ζωή και επέλεξε τη Σύρο για να γράψει βιβλία με θέμα την κοσμοπολίτικη ζωή του.


Πρώτο του θύμα ήταν μια 40χρονη που τον ερωτεύτηκε. Με την πειθώ του και με διάφορες δικαιολογίες κατάφερε να της αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, της έλεγε ότι έχει καρκίνο στο στομάχι αλλά όταν κατάλαβε ότι συγγενής της είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, έστρεψε την προσοχή του σε αυτή και κατάφερε να αρπάξει ακόμη 40.000 ευρώ. Παράλληλα είχε ερωτικό δεσμό με συνομήλική της, ευκατάστατη κυρία της Σύρου, από την οποία απέσπασε 6.000 ευρώ.


Η επιστροφή της SPAR στην Ελλάδα

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/35/e1/20/35e12052442e08febffc529b0d1abdc9.jpg 
Tης Αλεξάνδρας Γκίτση

"Στέγη", ένα διεθνές brand και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε ανταγωνιστικές τιμές μέσω κεντρικών συμφωνιών, αναζητά το "ορφανό” δίκτυο της αλυσίδας Μαρινόπουλος που δεν πέρασε, βάσει της συμφωνίας με τον Σκλαβενίτη, στο δίκτυο της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη.

Πρόκειται για 150 και πλέον καταστήματα ανά την Ελλάδα της πρώην Μαρινόπουλος, που λειτουργούσαν με συμβάσεις δικαιόχρησης. Μεταξύ αυτών είναι και τα 19 καταστήματα του Μαθιουδάκη από την Κρήτη, ο οποίος, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας του  βρίσκεται σε επαφές με την Ολλανδική αλυσίδα SPAR (το brand το έφερε το 1969 στην Ελλάδα η αλυσίδα Βερόπουλος), για να αναλάβει το Master Franchisee του σήματος για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στην τελική ευθεία και μένουν να καθοριστούν οι λεπτομέρειες προκειμένου έως το τέλος Μαΐου να υπογραφεί η τελική συμφωνία. Το δίκτυο των 19 καταστημάτων που ελέγχει ο κ. Μαθιουδάκης σε Κρήτη και Μύκονο το οποίο τζιράρει 30 εκατ. ευρώ, σίγουρα δεν αποτελεί κρίσιμη μάζα καταστημάτων ικανή να κάνει τη διαφορά. Για τον λόγο αυτό πληροφορίες αναφέρουν πως διενεργούνται επαφές και με τους επιχειρηματίες που λειτουργούσαν υπό την "ομπρέλα” της Μαρινόπουλος, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κρίσιμος αριθμός δικτύου καταστημάτων και κατ’ επέκταση τζίρου ώστε οι κεντρικές συμφωνίες και η προμήθεια προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υπό το brand της Spar να έχει νόημα.

Εκτός από τον κ. Μαθιουδάκη, το τελευταίο διάστημα στην αγορά είχε ακουστεί πως ενδιαφέρον για την "επαναφορά” του brand SPAR στην Ελλάδα έχει εκδηλώσει και ο επιχειρηματίας Δήμος Βερούκας που ελέγχει την αλυσίδα Bazaar, κάτι πάντως που ο ίδιος διέψευσε μιλώντας στο Capital.gr, αναφέροντας πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και πως δεν είναι στο ενδιαφέρον του.

Το ποιος εν τέλει θα "επαναφέρει" στην Ελλάδα το brand της Ολλανδικής Spar και αν θα είναι από τον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων ή όχι, μένει να αποδειχθεί. Το ενδιαφέρον για την αγορά είναι ότι το συγκεκριμένο brand, το οποίο το έφερε στην Ελλάδα το 1969 ο Βερόπουλος μέσω μιας συμφωνίας η οποία άντεξε όσο και το δίκτυο του πριν περάσει στον έλεγχο της Παντελιάδης, είναι γνωστό στους ξένους και δη στους τουρίστες. Αυτό από μόνο μπορεί να ξανανακατέψει την "τράπουλα" στην εγχώρια αγορά και μάλιστα σε περιοχές, όπου λόγω του τουρισμού έχουν ανάπτυξη και οι ξένοι τουρίστες και δη οι Βορειοευρωπαίοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο brand.